Rozerwany płatek ucha

Zdjęcie po lewej stronie pokazuje strasznego pecha. Wypadek, który spowodował uszkodzenie płatka ucha i uniemożliwił Pacjentce na długie lata noszenie kolczyków. Zdjęcie po prawej stronie pokazuje efekt po 10 dniach od chirurgicznego leczenia.